منشور اخلاقی

·       ما بر این باوریم که ارزش های مهمی چون وفاداری ، صداقت، شرافت ، وظیفه شناسی و مسئولیت پذیری سر لوحه فعالیت های ما درهر عرصه قرار داشته است .

·       ما بر این باوریم که وفاداری ما به حفظ ارزش ها پشتوانه محکم اعتماد مشتریان نسبت به ما بوده لذا تمام کوشش خود را در آراستن خویش به این باورها ضروری می دانیم.

·       ما بر این باوریم که اصل صداقت در کسب و کار ، سرلوحه فعالیتهای بازرگانی ما در شرکت بوده و خود را موظف به رعایت آن می دانیم .

·       ما مسئولیت تمام فعالیت هایمان را بر عهده گرفته و در برابرشان پاسخگو بوده و خود را ملزم به رعایت مقررات حاکم بر شرکت و قوانین کشوری می دانیم .

·       ما بر این باوریم که بهداشت و سلامتی دو مقوله جدا نشدنی هستند لذا کلیه محصولات ما در راستای ارتقای سطح بهداشت و سلامتی مردم، نیاز سنجی و تولید می گردد.

·       ما خود را موظف می دانیم که با ایجاد فرهنگ کار گروهی و ارتقای علمی مناسب جهت به فعلیت رساندن توانایی های کارکنان شرکت، شرایط مناسب را برای ارائه بهترین خدمات به مشتریان فراهم کنیم. 

·       ما به اصول و ارزش های این منشور که سرلوحه آن وفاداری بوده ایمان داشته و برای تحقق و نهادینه شدن آن نهایت تلاش و کوشش خود را به کار خواهیم بست.