اهداف

 

·       آموزش و پژوهش در امر تولید داروهای گیاهی و محصولات بهداشتی، آرایشی ارگانیک با استفاده از منابع سرشار و غنی گیاهان داروئی کشور

·       تولید و فراوری گیاهان دارویی

·       اجرای دوره های تخصصی کوتاه مدت

·       حضور مستمر در همایش های علمی و پژوهشی کشور با ارائه سخنرانی و مقالات به منظور آشنایی مردم و ارتقای سطح فرهنگ مصرف داروهای گیاهی

·       کارآفرینی از طریق جذب و آموزش کارکنانی که علاقمند و واجد شرایط جهت امور فروشندگی و بازاریابی محصولات و داروهای گیاهی هستند.

·       تبادل علمی با مراکز آموزشی و علمی دانشگاهی