بازدید علمی و کار عملی

همکاران مرکز فنی و حرفه ای در دوره کارآفرینی مرکز تربیت مربی ... ادامه

امروز دوشنبه 12 آذر ماه 97 تعدادی از دانشجویان دانشگاه علوم تحقیقات تحت معیت جناب دکتر عبدوسی از مجموعه گلخانه ای شرکت حکیم طب فوژان بازدید بعمل آوردند

امروز دوشنبه 28 آبان ماه 97 استاد سرکار خانم دکتر مقومی به همراه جمعی از دانشجویان دانشگاه علوم و تحقیقات تهران از مزرعه حکیم طب فوژان بازدید بعمل آوردند.

بازدید کارآموزان گیاهان دارویی از گیاهان دارویی منطقه چالوس - یوش تیرماه 97 ... ادامه

در حال نمایش : 1 - 5 مجموع : 5